fbpx

Polityka prywatności

„Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych”

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest „Pres-i-Dent Centrum Stomatologiczne Marek Jaśniewicz”, we Wrocławiu reprezentowane
  przez właściciela (dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. na cele dydaktyczne, na cele związane w udziałem w badaniach klinicznych lub inne.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
  z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,  ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 5. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym
  do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
  Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 12. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
  na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.
 13. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 14. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się Administratorem – poprzez pocztę elektroniczną  info@pres-i-dent.pl ,  lub telefonicznie pod nr tel.  +48.71.373-58-99.

Pliki Cookies

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowujące aktywność użytkownika na danej stronie. Ich głównym celem jest ułatwianie użytkownikowi nawigacji po stronie oraz dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie 

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki służące do analiz 

Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze strony. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Pliki cookie używane do targetowania 

Pliki cookie zapamiętujące informacje podane przez użytkownika służące do personalizacji korzystania ze strony czy umożliwiające proponowanie użytkownikowi promocji i innych informacji dostosowanych do jego/jej preferencji.

Usuwanie plików “cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies:
• Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, zajrzyj tutaj.
• Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, zajrzyj tutaj.
• Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, zajrzyj tutaj.
• Jeżeli używasz przeglądarki Safari, zajrzyj tutaj.
• Jeżeli używasz przeglądarki Opera, zajrzyj tutaj.
• Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis zobowiązuje się informować zarejestrowanych użytkowników o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju usług w Serwisie pres-i-dent.pl

Korzystanie z naszej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze Twojej przeglądarki. Pliki cookies są wykorzystywane, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close