GBR – Sterowana regeneracja kości

GBR - Sterowana regeneracja kości, do czego się ją wykorzystuje?

Coraz częściej zauważamy popularność leczenia metodami implantologii. Jeszcze kilka lat temu metody te stosowane były tylko w kościach szczęk, których rozmiary i gęstość była odpowiednia. Dlatego też ograniczenia w zakresie tej metody były bardzo duże.

Obecnie mamy możliwość umieszczenia implantu tam, gdzie jego zastosowanie byłoby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozwiązań protetycznych. Jest to możliwe dzięki znacznemu postępowi w zakresie tej dziedziny i rozwoju technik regeneracji kości.

Bardzo istotnym elementem, który decyduje o zastosowaniu sterowanej regeneracji tkanek kości (GBR) jest niewystarczająca ilość oraz niewłaściwa jakość kości pacjenta, co uniemożliwia przeprowadzenie śródkostnej implantacji. Około 41% przeprowadzanych zabiegów implantologicznych wymaga dodatkowego udziału GBR.

Niezastosowanie sterowanej regeneracji kości nie pozwala na wprowadzenie implantów, a zatem odbiera pacjentowi szansę na uzyskanie zdrowych i ładnych zębów. Bardzo często już podczas trwania zabiegu wszczepiania implantów lekarz musi podejmować decyzję o zastosowaniu GBR lub przerwaniu zabiegu implantologicznego.

Pogrubienie warstwy kości oraz odbudowa tkanki jest możliwa dzięki metodą GBR. Ważnym zadaniem lekarza przeprowadzającego zabieg sterowanej regeneracji tkanek kostnych jest niedopuszczenie do przemieszczenia się komórek w miejsce nowo powstałej tkanki kostnej, do czego stosuje się specjalne membrany.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich biominerałów, które są substytutami kostnymi mamy możliwość odbudowania tkanki kostnej i poszerzenia jej w danym kierunku. Po upływie okresu od sześciu do dziewięciu miesięcy biominerały łączą się kością i stanowią podstawę do powstania nowej struktury kostnej, które nie różnią się właściwie od kości własnej, po oglądnięciu ich na zdjęciu rentgenowskim. Sztuczne membrany natomiast zostają wchłonięte przez organizm po wykonaniu swojej roli.

Umów się na wizytę* - Pole obowiązkowe

Wszelkie rezerwacje muszą być dokonane minimum 48h wcześniej.
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: 71.373-58-99